May 28 2020
0

Београд, 28.5.2020 –  Здрава Србија ће се залагати да подстицаји за пољопривредну производњу и развој села, буду минимум пет одсто, а за сеоски туризам најмање.... Read More

May 30 2020
0

Нови Сад, 30.5.2020 – Здрава и Боља Србија представљају стварну Србију која поштује српску традицију и нацију, зато желимо да наставимо државотворну традицију Србиј.. Read More

Jun 01 2020
0

Чајетина, 1.6.2020 –  Један од кључних услова да се млади врате и остану на селу је изградња инфраструктуре, али и обезбеђивање културних и забавних садржаја.... Read More

Jun 02 2020
0

Крагујевац, 2.6.2020 – Поражавајућа је чињеница да у бруто додатој вредности у Србији предњаче Београд са 39 одсто и Јужнобачки округ, којем припада Нови Сад.... Read More

Jun 04 2020
0

Чајетина, 4.6.2020 –  Тачно пре три године основали смо Здраву Србију и кренули путем оздрављења Србије, са циљем да коцентричним круговима, одавде са Златибора и.... Read More

Jun 05 2020
0

Чајетина, 5.6.2020 –  Поводом годишњице смрти нашег чувеног академика Миладина Пећинара, пореклом из златиборског села Љубиш, који је пројектовао вештачко језеро на З.. Read More